Příručka pro ověřovatele podle čl. 19(6) nařízení č. 517/2014

Informační materiál pro nezávislé auditory, kteří ověřují zprávy v souladu s nařízením (EU) č. 517/2014 týkající se fluorovaných skleníkových plynů.