Příručka ochrany kvality ovzduší

Důležitým prvkem v systému vzdělávání a odborné přípravy je metodická pomoc v rámci veřejné správy. Pro podporu činnosti metodického vedení ministerstva jako ústředního orgánu státní správy byla jako součást vzdělávacího programu připravena souborná příručka k současné právní úpravě, technickým aspektům a dalším tématům souvisejícím s ochranou ovzduší, např. znalostem o zdravotních a ekologických důsledcích znečištěného ovzduší, apod. Tento soubor odborných textů (znalostí) z různých oborů umožňuje celostně vnímat disciplínu ochrany kvality ovzduší, jež v sobě zahrnuje nejenom právní a technické aspekty, ale i zdravotní a ekologické důsledky znečištěného ovzduší.

Tištěná publikace je zdarma poskytnuta primárně účastníkům vzdělávacího programu a následně krajským a obecním úřadům.

Stáhněte si...