Příručka k implementaci Aarhuské úmluvy v češtině

Příručka k implementaci Aarhuské úmluvy představuje důležitou publikaci, která má sloužit jako referenční nástroj pro zákonodárce a orgány veřejné správy v každodenní práci při naplňování Aarhuské úmluvy. Příručka má také pomoci veřejnosti a ekologickým nevládním organizacím při uplatňování jejich práv vyplývajících z Aarhuské úmluvy.

Stáhněte si...