Oznámení záměru na vyhlášení a plánu péče o Přírodní rezervaci Kaňon Blanice

Publikováno: 20.07.2020

K záměru na vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a k návrhu plánu péče o tuto rezervaci na období 2020–2030 je možné se vyjádřit nejpozději v termínu uvedeném v textu oznámení (tj. do 90 dnů od doručení), a to na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Oznámení (PDF, 152 kB) o zpracování záměru na vyhlášení a plánu péče

Přílohy oznámení:

Záměr na vyhlášení (PDF, 190 kB)

Plán péče:
Přílohy
Tabulky:

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich - součástí textové části
T2 - Popis nelesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich - součástí textové části