Oznámení o zpracováné plánu péče o Národní přírodní památku Rovná

Publikováno: 15.12.2021

K návrhu plánu péče o Národní přírodní památku Rovná na období 2022-31 je možné se vyjádřit v termínunejpozději do 15. ledna 2022 na adresu Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. V případě zájmu o gisové vrstvy znázorňující hranice národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je možné požádat prostřednictvím e-mailu: olga.suhajkova@mzp.cz.

Oznámení o zpracování plánu péče o Národní přírodní památku Rovná (PDF, 87 kB)

Textová část s tabulkou č. 1 (PDF, 291 kB)