Připravované programy péče

V současné době jsou připravovány programy péče pro následující druhy:

Velké šelmy – rys ostrovid (Lynx lynx), medvěd hnědý (Ursus arctos), vlk (Canis lupus)