Připravovaná legislativa

Tato rubrika obsahuje právní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky) připravované Ministerstvem životního prostředí a nacházející se v různém stadiu legislativního procesu. Z hlediska uživatele budou zřejmě nejdůležitější návrhy, které byly rozeslány do připomínkového řízení. U každého návrhu je proto uvedena informace o tom, kdy připomínkové řízení k tomuto návrhu končí a také elektronická adresa pracovníka, popř. pracovníky Ministerstva životního prostředí, kterým je možno připomínky zasílat. Připomínky jsou následně využity při úpravě textu návrhu, k němuž dochází po skončení lhůty pro zasílání připomínek.

V rubrice jsou dále uvedeny předpisy, u nichž připomínkové řízení skončilo a u nichž probíhá úprava textu na základě došlých připomínek. Další skupinu tvoří návrhy předpisů, které byly odeslány k projednání vládě (návrhy zákonů a nařízení vlády), resp. pracovním komisím Legislativní rady vlády (návrhy vyhlášek).

Poslední skupinu tvoří vládní návrhy zákonů, které schválila vláda a následně byly odeslány Poslanecké sněmovně. U každého vládního návrhu zákona je uvedeno číslo sněmovního nebo senátního tisku, které umožní nalézt daný předpis na webové stránce Poslanecké sněmovny (Senátu) a sledovat tak jeho projednávání v Parlamentu ČR, včetně přijetí případných pozměňovacích návrhů.