Příprava na konferenci

Přípravu České republiky na konferenci zajišťuje Pracovní skupina pro koordinaci příprav na zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj (PS OSN), která pracuje při Radě vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) a byla za tímto účelem rozšířena o zástupce příslušných resortů a nevládních subjektů. Vedoucím PS OSN je výkonný místopředseda RVUR a ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, funkci výkonné tajemnice PS OSN zastává vedoucí oddělení mezinárodních organizací Ministerstva životního prostředí Iveta Špaltová.