Návrhy principů hodnocení kvality typů přírodních stanovišť se zohledněním charakteru možných dopadů na vlastníky dotčených pozemků

Hodnocení kvality lokalit typů přírodních stanovišť lze v současné době provádět na základě přítomnosti druhů cévnatých rostlin a mechorostů uvedených v druhém vydání Katalogu biotopů ČR. Některé typy přírodních stanovišť však představují důležitá refugia pro další skupiny organismů (živočichy a houby), které mohou kvalitu konkrétních lokalit vnímat podstatně odlišně než rostliny. Metodika navrhuje postupy pro hodnocení kvality typů přírodních stanovišť na základě druhů hub a vybraných skupin živočichů.

Stáhněte si...