Stanovisko odboru odpadů k přijímání vybraných autovraků a vydávání potvrzení o převzetí autovraku dle § 37b odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Odbor odpadů MŽP se setkává s dotazy a podněty, které se týkají nelegálního rozebírání autovraků majiteli/provozovateli vozidel či "zařízeními", které nemají povolení k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Do zařízení ke sběru/zpracování autovraků jsou často přijímány vybrané autovraky v podobě pouze karoserie s identifikačním číslem VIN a majitelé/provozovatelé těchto vozidel se dožadují Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Takovému jednání je třeba zamezit a sjednotit postupy při přijímání vozidel do zařízení ke sběru autovraků a podmínky pro vydání potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků.