Přihláška ke zkoušce pro udělení autorizace dle § 45i

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.