Prezentace z 92. veřejné schůze České komise pro nakládání s GMO a genetickými produkty

Prezentace přednesené na 92. veřejné schůzi České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (Praha, 11. června 2019), k jejimž zveřejnění autoři udělili souhlas.

Stáhněte si...