Prevence závažných havárií

Problematika prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je garantována Ministerstvem životního prostředí. Základním právním předpisem, pro tuto problematiku je zákon o prevenci závažných havárií. Zákon provádí příslušný předpis Evropské unie (Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU, tzv. Seveso III).