Metodika odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k přeshraniční přepravě použitých pneumatik

Ministerstvo životního prostředí se stále více setkává s různými aspekty přeshraniční přepravy použitých pneumatik. Problematický je zejména vývoz použitých pneumatik deklarovaných jako zboží do rozvojových zemí. Zkušenosti z rozvojového světa ukazují, že vyvezené použité pneumatiky často nejsou ve stavu, aby byly opětovně použity jako obutí dopravních prostředků. Ministerstvo se proto rozhodlo vyjasnit tuto problematiku a připravilo Metodiku k přeshraniční přepravě použitých pneumatik. Cílem metodiky je sjednocení rozhodovací praxe orgánů státní správy při výkonu jim svěřených pravomocí dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů tj. České inspekce životního prostředí, Celní správy, Policie ČR a dále krajských úřadů vykonávajících v rámci přenesené působnosti pravomoci jim svěřené zákonem o odpadech. Metodika dále slouží jako vodítko vývozcům a dovozcům použitých pneumatik.

Metodiku je také možné naleznout ve Věstníku MŽP (leden 2016)