Přeshraniční přeprava odpadů

Přeshraniční přeprava odpadů vychází vzhledem k mezinárodnímu charakteru z jednotných pravidel stanovených předpisy ES. Tyto předpisy jsou ve všech členských státech závazné a přímo použitelné.

Problematika přeshraniční přepravy odpadů je poměrně složitá, mimo jiné např. proto, že rozlišuje režimy přeshraniční přepravy nejen podle charakteru odpadů, ale i podle účelu přepravy a podle zemí, do nichž nebo z nichž se přeprava uskutečňuje. Dokumenty obsažené v této rubrice nabízejí přehledný úvod do problematiky přeshraniční přepravy odpadů, stručného průvodce labyrintem právních předpisů a pokyny a doporučení pro ty, kdo jsou nebo chtějí být na přeshraniční přepravě odpadů zúčastněni.