Seminář k Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO)

Odbor odpadů MŽP pořádá ve spolupráci s Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy seminář věnovaný splnění zákonné povinnosti ohlášení přepravy nebezpečného odpadu na území ČR v novém elektronickém Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO). Účastníci budou seznámeni s legislativním nastavením ohlašování přepravy nebezpečných odpadů a praktickým ohlášením v SEPNO. Seminář se koná 30. 1. 2018 na MHMP, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Stáhněte si...