Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Závěr zjišťovacího řízení záměru " Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí"

Publikováno: 16.10.2020

Rozhodnutí MŽP OVSS I č.j. MZP/2020/500/1498 ze dne 16. 10. 2020 o tom, že záměr "Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb.,

Stáhněte si...