Montrealský protokol a Vídeňská úmluva

V dokumentu je ke stažení Vídeňská úmluva a Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu včetně všech dodatků (Londýnský, Kodaňský, Montrealský a Pekingský), základní informace a odkaz na webové stránky sekretariátu.