Seznam zpracovatelů komodit vzniklých při zpracování autovraků

Seznam zpracovatelů komodit vzniklých při zpracování autovraků, které je možné uznat pro účely čerpání podpory z Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky. Tento seznam je možné v průběhu celého trvání Programu aktualizovat, a to na podněty jak samotných zpracovatelů komodit, tak také zpracovatelů autovraků, kteří se do programu přihlásili nebo mají zájem přihlásit. Pro zařazení do seznamu je nutné mít platný souhlas příslušného krajského úřadu k provozování zařízení na zpracování odpadů, které jsou v Programu podporovány, a zpracovatel musí z odpadů původem z autovraků prokazatelně vyrábět finální výrobky nebo produkty, které jsou určeny pro další výrobu. Tato podmínka neplatí pro chladicí a brzdové kapaliny a také textilie. Tyto komodity je možné odevzdávat do zařízení k energetickému využití. Podněty na doplnění zpracovatelských zařízení zasílejte na e-mail ladislav.trylc@mzp.cz.