Seznam zpracovatelů komodit vzniklých při zpracování autovraků

Níže naleznete seznam zpracovatelů komodit vzniklých při zpracování autovraků, které je možné uznat pro účely čerpání podpory z Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky. Tento seznam je možné v průběhu celého trvání Programu aktualizovat, a to na základě podnětů jak samotných zpracovatelů komodit, tak také zpracovatelů autovraků, kteří se do programu přihlásili nebo mají zájem přihlásit (nelze však zapsat zpracovatele vybrané komodity bez jeho vědomí či souhlasu). Pro zařazení do seznamu je nutné mít platný souhlas příslušného krajského úřadu k provozování zařízení na zpracování odpadů, které jsou v Programu podporovány (plasty, sklo, pneumatiky, textilie), a zpracovatel by měl z odpadů původem z autovraků prokazatelně vyrábět finální výrobky nebo produkty, které jsou určeny pro další výrobu. V seznamu jsou vedeni také zpracovatelé chladicích a kapalin a olejových filtrů. Ty v současné době do Programu zahrnuty nejsou, jejich výčet tedy slouží především pro informaci zpracovatelů autovraků, kam mohou chladicí a brzdové kapaliny a olejové filtry odevzdávat.

Textilie a část plastového odpadu je možné předat k energetickému využití, do seznamu tedy mohou být zařazena také zařízení, která tyto komodity energeticky využívají.

Podněty na doplnění zpracovatelských zařízení (informace o sídle společnosti a provozovny, provozní řád nebo jeho část, ze které bude zřejmé, jakým způsobem jsou vybrané komodity zpracovávány, kontaktní osobu) zasílejte na e-mail aneta.cejkova@mzp.cz