Přehled výzkumných metodik certifikovaných odborem geologie

Informace o metodikách vzešlých z výzkumu pod gescí odboru geologie MŽP.
Dokumentace certifikovaných metodik je k dispozici na odboru geologie.

Stáhněte si...