Přehled poradců a poradních orgánů MŽP

Podle vládních materiálů: Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, Koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a navazujících jednoletých Akčních plánů zůstává plošnou povinností všech rezortů zveřejňování souhrnného seznamu honorovaných poradců a poradních orgánů na svých webových stránkách. Konkrétní termíny byly stanoveny v RRIPP 2015 - příloha č. 1 a aktualizovány v RRIPP 2018 - příloha č. 2.