Přehled poradců a poradních orgánů MŽP

Podle vládní Koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a navazujících Akčních plánů zůstává plošnou povinností všech rezortů zveřejňování souhrnného seznamu poradců a poradních orgánů na svých webových stránkách, jak nařizuje i Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. Konkrétní termíny jsou uvedeny v RRIPP 2015 - příloha č. 1.