Přehled přestupků 2018 Ministerstvo životního prostředí

Přehled přestupků za rok 2018 je Ministerstvem životního prostředí zpracováván a zveřejňován podle ustanovení § 110 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Stáhněte si...