Přehled přestupků za Ministerstvo životního prostředí

Přehledy přestupků za jednotlivé roky jsou Ministerstvem životního prostředí zpracovávány a zveřejňovány podle ustanovení § 110 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Stáhněte si...