Představitelé ministerstev životního prostředí zemí V4, Bulharska a Rumunska, jednali v Bratislavě

Dne 22. října 2018 se v historické budově parlamentu v Bratislavě setkali představitelé ministerstev životního prostředí zemí V4, Bulharska a Rumunska, aby diskutovali o otázkách kvality ovzduší a ochraně klimatu.

Prvním tématem jednání, konaného pod záštitou slovenského předsednictví Visegrádské skupiny, bylo zlepšení kvality ovzduší. Představitelé zúčastněných zemí diskutovali o programech kontroly znečištění ovzduší, mezisektorové spolupráce při dosahování cílů zlepšení kvality ovzduší a aspektu „energetické chudoby“. ČR mj. informovala o přípravě aktualizovaného Národního programu snižování emisí ČR a také o nových možnostech financování výměn zastaralých zdrojů vytápění v rámci tzv. kotlíkových dotací.

Druhým tématem byla diskuze o otázkách změny klimatu. Státy se shodly, že opatření v oblasti změny klimatu by se měla dostat do popředí, neboť masivní snížení emisí skleníkových plynů v nejbližším desetiletí je rozhodující pro ochranu ekosystémů, předcházení katastrofickým vlivům a podporu udržitelného rozvoje. Na dosažení cílů v oblasti ochrany klimatu, čistého ovzduší a energetické bezpečnosti je nutné více investic do čisté energie. Je ovšem důležité, aby veškerá opatření, která mají být přijata, byla nákladově efektivní a dosažitelná jednotlivými zeměmi.

Setkání představitelů ministerstev životního prostředí zemí V4, Bulharska a Rumunska, využilo také Polsko k prezentování plánů a aktivit na nadcházející konferenci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 24), která se bude konat 2. - 14. prosince 2018 v Katovicích.

Na setkání V4 navazovalo zasedání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) GREEN Action Task Force, které bylo zaměřené na hledání řešení a podporu zeleného hospodářství, založeného na racionálním využívání přírodních zdrojů, v zemích východní Evropy, Kavkazu a střední Asie.

Slovensko předsedá Visegrádské skupině do 30. června 2019. Od 1. července 2019 bude předsedat Visegrádské skupině Česká republika.

  • Fotografie