Předsednictví v Radě EU

logo
Chorvatsko bude předsedat Radě EU poprvé a jako nejmladší člen EU (od roku 2013). Šestiměsíčního předsednictví se ujímá v hektické době, po ustavení nového Evropského parlamentu a po nástupu nové Evropské komise. Nový institucionální cyklus se právě během prvního půl roku bude rozbíhat, v oblasti životního prostředí jsou stanoveny vysoké cíle a existují silné ambice ze strany Evropské komise shrnuté v Zelené dohodě pro Evropu. Období chorvatského předsednictví bude také velmi rušné s ohledem na brexit (k 31. 1.) a vyjednávání víceletého finančního rámce pro období 2021-2027. Chorvatsko se chce zabývat i rozšiřováním EU, zejména o země západního Balkánu.