Předsednictví v Radě EU

logo EU

Portugalské předsednictví Rady EU se zaměří na to, aby EU pokračovala v zotavování a vypořádala se s dopady pandemie COVID-19. Hlavní prioritou pro nadcházející pùlrok bude ekonomické oživení Evropy v souladu s klimatickou a digitální transformací. Průvodce obsahuje priority a program předsednictví, předběžné programy zasedání Rad EU, pracovní program EK pro období portugalského předsednictví a další aktuality (složení EK, organigramy DG ENV a DG Climate Action, brexit ad.).