Předsednictví v Radě EU

Rakousko od 1. července 2018 již potřetí (po letech 1998 a 2006) na šest měsíců přebralo předsednictví v Radě EU. Rakousko uzavírá trio Estonsko - Bulharsko - Rakousko a jako poslední v řadě bude naplňovat priority stanovené osmnáctiměsíčním programem tria (první uvedená priorita - oběhové hospodářství se zaměřením na ekoinovace). Během půlroku rakouského předsednictví budou pokračovat vyjednávání o víceletém finančním rámci (VFR) pro období 2021 – 2027 a také vyjednávání o brexitu. Blížící se konec funkčního období Evropského parlamentu a Evropské komise v roce 2019 také nemalou měrou ovlivní intenzitu práce na předložených návrzích, přičemž snahou bude posunout jejich projednávání za rakouského předsednictví co možná nejdále.

Kvůli zajištění kontinuity zavedla Lisabonská smlouva institut Tria – tří po sobě jdoucích předsednictví. Členy současného Tria řídící se společným osmnáctiměsíčním programem jsou Estonsko, Bulharsko a Rakousko.