Předsednictví v Radě EU

logo EU

Slovinsko je první zemí z tzv. východního rozšíření, která bude v Radě EU předsedat podruhé. Pro své předsednictví, které potrvá od 1. července do 31. prosince 2021, si stanovilo 4 hlavní priority: 1) Odolnost, obnova a strategická autonomie EU; 2) Konference o budoucnosti Evropy; 3) Unie evropského způsobu života, vláda práva a rovné podmínky pro všechny; 4) Důvěryhodná a bezpečná EU, která je schopná zajistit bezpečnost a stabilitu ve svém sousedství.

Průvodce obsahuje priority a program předsednictví, předběžné programy zasedání Rady EU, pracovní program EK pro období slovinského předsednictví a další aktuality (složení EK, organigramy DG ENV a DG CLIMA, přehled důležitých jednání ad.).