Předsednictví v Radě EU

Předsednictví Finska v Radě EU 1. 7. - 31. 12. 2019: Jako tři hlavní priority v oblasti životního prostředí a klimatu jsou vnímány: klima, oběhové hospodářství a biodiverzita. Finsko plánuje dokončit debatu o dlouhodobé evropské klimatické strategii do roku 2050. Cílem je, aby Evropská rada přijala závěry, jež budou dostatečně ambiciózní pro splnění cílů Pařížské dohody a na nichž se dokážou shodnout všechny členské státy. Dalším cílem je vyjednat v průběhu finského mandátu shodu na dosažení uhlíkově neutrálního hospodářství do roku 2050. FI PRES se zaměří také na téma biohospodářství a oběhového hospodářství.