Předsednictví v Radě EU

logo EU

V druhé polovině roku 2020 bude Německo předsednickou zemí. Německo převzalo předsednictví Rady EU v době, kdy je potřeba soustředit se na překonání pandemie COVID-19. Německé předsednictví se tedy bezprostředně zaměří na překonání dopadů, tedy na boj proti šíření viru, podporu evropského hospodářství v zájmu jeho oživení a na posílení sociální soudržnosti v Evropě. Priority německého předsednictví byly proto stanoveny v souladu s heslem: „Společnými silami k obnově Evropy“ (Together for Europe´s recovery).