Předcházení ekologické újmě při nakládání s GMO - metodický pokyn

Nakládání s geneticky modifikovanými organismy je jednou z činností (bod 12 přílohy č. 1), na které se vztahuje zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.