Přechodný národní plán České republiky

Přechodný národní plán České republiky dle § 37 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, byl schválen rozhodnutím Evropské Komise C(2015) 2298 ze dne 10. 4. 2015 o oznámení předloženém Českou republikou týkajícím se přechodného národního plánu podle článku 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Přechodný národní plán byl aktualizován k 30.6.2017.
Přechodný národní plán České republiky - stav k 30. 6. 2017
Přechodný národní plán České republiky - stav k 1.1.2017
Stáhněte si...
Přechodný národní plán České republiky - stav k 1. 1. 2016
Stáhněte si...