Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách

Materiál předkládá pravidla hospodaření v přírodních lesních stanovištích na území evropsky významných lokalit, která mají zajistit nezhoršení stavu předmětů ochrany v daných evropsky významných lokalitách. Jedná se o výsledek dvouleté diskuse pracovní skupiny tvořené zástupci státní ochrany přírody a subjektů hospodařících v lesích, který byl uveřejněn v časopisu Planeta č. 9/2006.