Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy o stanovení klidového území Národního parku České Švýcarsko - Pravčická brána – Soutěska Křinice

Publikováno: 18.02.2020

Ministerstvo životního prostředí jako orgán ochrany přírody příslušný podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, oznamuje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné povahy o stanovení klidového území Národního parku České Švýcarsko - Pravčická brána – Soutěska Křinice.

Stáhněte si...