Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "D3 0301 – 0303 Praha – Václavice, změny v úseku MÚK Jílové – MÚK Hostěradice"

Publikováno: 25.06.2020

Rozhodnutí MŽP, OPVIP – č.j.: MZP/2020/710/239 ze dne 23. 6. 2020, doručované veřejnou vyhláškou se týká záměru „D3 0301 – 0303 Praha – Václavice, změny v úseku MÚK Jílové – MÚK Hostěradice“, o němž bylo rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...