19. pracovní zasedání Rady Evropy k implementaci Evropské úmluvy o krajině

Ve dnech 5. – 7. září 2017 se na půdě Mendelovy univerzity v Brně uskuteční 19. pracovní zasedání Rady Evropy k implementaci Evropské úmluvy o krajině, na jehož přípravě se podílí Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se sekretariátem Evropské úmluvy o krajině a dalšími partnery. Letošní zasedání se bude věnovat tématu implementace Evropské úmluvy o krajině na lokální úrovni, jako podpory uplatňování lokální demokracie.

Účastníci se budou moci registrovat přibližně od poloviny června na těchto stránkách. Informace budeme postupně zveřejňovat

Více o Evropské úmluvě o krajině zde.

Oficiální stránky Rady Evropy zde.