Zpráva o provedených investicích a přidělování povolenek na výrobu elektřiny v roce 2013

Podle § 12 odst. 6 zákona č. 383/2012 Sb. „každý rok do 31. ledna zveřejní ministerstvo (tj. Ministerstvo životního prostředí) způsobem umožňujícím dálkový přístup podané zprávy o investicích a zpracuje na jejich základě výroční zprávu, kterou předloží Komisi a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup“. Tato zpráva shrnuje postup při přidělování povolenek na výrobu elektřiny na rok 2013.

Stáhněte si...