Oznámení o zveřejnění návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik a návrhů národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám

Publikováno: 17.12.2020

Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám návrhy Národních plánů povodí, návrhy Plánů pro zvládání povodňových rizik a návrhy Plánů dílčích povodí. V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb. se zpřístupňují návrhy národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik od 18. prosince 2020 po dobu 6 měsíců (do 18. června 2021) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.

Stáhněte si...