Povinné informace

Ministerstvo životního prostředí je podle § 30 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší povinno veřejnosti aktivně zpřístupňovat mj. informace o vydávaných stanoviscích k politice a zásadám územního rozvoje, která jsou vydávána podle § 11 odst. 1 a) tohoto zákona. V této rubrice se budou objevovat tato stanoviska a také další informace, které je Ministerstvo životního prostředí povinno podle zákona č. 201/2012 Sb. zveřejňovat, a které nejsou obsahem jiných rubrik v této sekci.