Nároky na použití mezinárodních kreditů v EU ETS do roku 2020

Nařízení 1123/2013 určuje, kolik mezinárodních kreditů může jaký provozovatel využít ke splnění svých povinností v EU ETS. Podle čl. 1.1 smí provozovatelé v ČR v období 2008-2020 využít kredity do výše 11 % z jejich bezplatné alokace ve druhém obchodovacím období 2008-2013. Tento článek se týká naprosté většiny provozovatelů.
Kdo neobdržel ve druhém obchodovacím období bezplatnou alokaci, smí podle čl. 1.2 využít kredity do výše 4,5 % z ověřených emisí.
Pokud v zařízení došlo po 30. 6. 2011 k rozsáhlému navýšení kapacity, smí provozovatel využít podle čl. 1.3 kredity do výše 4,5 % z ověřených emisí.
Pokud zařízení vykonává činnost, která je nově zahrnuta do EU ETS od roku 2013, smí podle čl. 1.4 využít kredity do výše 4,5 % z ověřených emisí.

Stáhněte si...