Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků

Podle § 13 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích je možné vyřadit vozidlo z registru vozidel po předložení potvrzení o převzetí autovraku. Vzor potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků je stanoven přílohou č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky.

V případě, že se majitel vozidla zbavuje v zahraničí, je nutné vozidlo předat pouze do zařízení, které má oprávnění ke sběru a zpracování autovraků od od příslušného místního orgánu státní správy nebo jím pověřené osoby. Zpracovatel v rámci EU vystaví předávajícímu zdarma osvědčení o likvidaci vozidla. Minimální požadavky na osvědčení o likvidaci vozidla jsou stanoveny rozhodnutím komise 2002/151/ES.

Stáhněte si...