Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště

Publikováno: 08.11.2017

Informace se týká závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v rámci stavby "PONAVA CITY“, v k.ú.Ponava, obec Brno, investorem IMOS development otevřený podílový fond

Stáhněte si...