Veřejné projednání návrhu koncepce "Politika ochrany klimatu v ČR" a posouzení jejího vlivu na životní prostředí

Veřejné projednání se uskuteční 16. prosince 2016 (od 14.00 h v budově MŽP) v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí návrhu koncepce „Politika ochrany klimatu v ČR“, který probíhá podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Stáhněte si...