Oznámení návrhu plánu péče o NPP Polabská Černava

Publikováno: 23.05.2019

Oznámení (PDF, 124 kB) návrhu na vyhlášení a plánu péče o NPP Polabská Černava na období 2020–2029

Návrh plánu péče:
Stáhněte si...
Přílohy
Tabulky:
Mapy:
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma
Stáhněte si...