Pokyny k přeshraniční přepravě odpadů

Tato rubrika se zabývá přeshraniční přepravou odpadů hlavně z hlediska českých oznamovatelů (vývozců odpadů) a českých příjemců (dovozců odpadů). Stručný úvod do problematiky – Systematický výklad různých typů přeshraniční přepravy odpadů – Podrobnější pokyny pro oznamovatele a příjemce – Finanční záruka (pojištění) – Zelený a Žlutý seznam odpadů – Relevantní evropské předpisy.

Pokud je pro Vás problematika přeshraniční přepravy odpadů zcela nová, doporučujeme začít kapitolou U – Úvod a postupovat v souboru textů systematicky. Pokud máte již v této oblasti určité znalosti, vyberte si z nabídky téma, které Vás zajímá.

U – Úvod (PDF, 74 kB )
Přeprava odpadů do ČR ze zahraničí („dovoz“):
D1 – Přeprava odpadů do ČR – Je nutno podávat oznámení? (PDF, 38KB)
D2 – Přeprava odpadů do ČR v případech, kdy je nutno podávat oznámení (PDF, 26KB)
D3 – Postup při podávání oznámení při přepravě odpadů do ČR (PDF, 31KB)
D4 – Doplňkové informace a dokumentace při přepravě odpadů do ČR k materiálovému využití (PDF, 69KB)
D5 – Doplňkové informace a dokumentace při přepravě odpadů do ČR k předběžnému využití (PDF, 75KB)
D6 – Doplňkové informace a dokumentace při přepravě odpadů do ČR k energetickému využití (PDF, 85KB)

Přeprava odpadů z ČR do zahraničí („vývoz“):
V1 – Přeprava odpadů z ČR do zahraničí (PDF, 27KB)
V2 – Přeprava odpadů z ČR do zahraničí k využití (PDF, 35KB)
V3 – Přeprava odpadů neuvedených na „zeleném“ seznamu k využití z ČR do jiného státu EU nebo do země, na kterou se vztahuje rozhodnutí OECD (PDF, 17KB)
V4 – Přeprava odpadů „zeleného“ seznamu do zemí, pro které platí přechodné období podle článku 63 nařízení 1013/2006 (Polsko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko)
(PDF, 57 kB )
V5 – Postup při podávání oznámení při přepravě odpadů z ČR do zahraničí k využití (PDF, 49KB)
V6 – Doplňkové informace a dokumentace při přepravě odpadu z ČR (PDF, 76KB)
V7 – Doplňkové informace a dokumentace při přepravě odpadu „zeleného“ seznamu z ČR do zemí, pro které platí přechodné období podle článku 63 nařízení 1013/2006 (Polsko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko) (PDF, 70 kB )
V8 – Přeprava odpadů do zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD (PDF, 43KB)
V9 – Přeprava odpadů z České republiky do zahraničí za účelem odstranění (PDF 16KB)

Přílohy:
P1 – Přeprava odpadů dle článku 18 (PDF, 21KB)
P2 – Nařízení 1013/2006 (PDF, 2MB)
P3 – Nařízení 1418/2007 (PDF, 173KB)
P4 – „Barevné“ seznamy odpadů (PDF, 385KB)
P5 - Pravidla pro stanovení výše finanční záruky dle čl. 6 nařízení 10132006 a přílohy
č. 11 zákona o odpadech
(PDF, 407KB)
P6 – Příklad textu záruční listiny (PDF, 14KB)
P7 – Nařízení 1379/2007 (PDF, 635 kB)
P8 - Nařízení 669/2008 (PDF, 111 kB)
P9 - Nařízení 740/2008 (PDF, 70 kB)
P10 - Nařízení 308/2009 (PDF, 726 kB )
P11 - Nařízení 967/2009 (PDF, 749 kB )
P12 – Nařízení 837/2010 (PDF, 744 kB )
P13 - Nařízení 661/2011 (PDF, 723 kB)
P14 - Nařízení 664/2011 (PDF, 722 kB )
P15 - Nařízení 135/2012 (PDF, 722 kB )
P16 - Nařízení 674/2012 (PDF, 1 MB )
P17 - Nařízení 57/2013 (PDF, 719 kB )
P18 - Nařízení 255/2013 (PDF, 783 kB )