Pokyny k přeshraniční přepravě odpadů

Tato rubrika se zabývá přeshraniční přepravou odpadů hlavně z hlediska českých oznamovatelů (vývozců odpadů) a českých příjemců (dovozců odpadů). Stručný úvod do problematiky – Systematický výklad různých typů přeshraniční přepravy odpadů – Podrobnější pokyny pro oznamovatele a příjemce – Finanční záruka (pojištění) – Zelený a Žlutý seznam odpadů – Relevantní evropské předpisy.

Pokud je pro Vás problematika přeshraniční přepravy odpadů zcela nová, doporučujeme začít kapitolou U – Úvod a postupovat v souboru textů systematicky. Pokud máte již v této oblasti určité znalosti, vyberte si z nabídky téma, které Vás zajímá.

U – Úvod (PDF, 198 kB)
Přeprava odpadů do ČR ze zahraničí („dovoz“):
D1 – Přeprava odpadů do ČR – Je nutno podávat oznámení? (PDF, 38KB)
D2 – Přeprava odpadů do ČR v případech, kdy je nutno podávat oznámení (PDF, 26KB)
D3 – Postup při podávání oznámení při přepravě odpadů do ČR (PDF, 31KB)
D4 – Doplňkové informace a dokumentace při přepravě odpadů do ČR k materiálovému využití (PDF, 69KB)
D5 – Doplňkové informace a dokumentace při přepravě odpadů do ČR k předběžnému využití (PDF, 75KB)
D6 – Doplňkové informace a dokumentace při přepravě odpadů do ČR k energetickému využití (PDF, 85KB)

Přeprava odpadů z ČR do zahraničí („vývoz“):
V1 – Přeprava odpadů z ČR do zahraničí (PDF, 27KB)
V2 – Přeprava odpadů z ČR do zahraničí k využit (PDF, 186 kB)
V3 – Přeprava odpadů neuvedených na „zeleném“ seznamu k využití z ČR do jiného státu EU nebo do země, na kterou se vztahuje rozhodnutí OECD (PDF, 17KB)
V5 – Postup při podávání oznámení při přepravě odpadů z ČR do zahraničí k využití (PDF, 49KB)
V6 – Doplňkové informace a dokumentace při přepravě odpadu z ČR (PDF, 76KB)
V8 – Přeprava odpadů do zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD (PDF, 43KB)
V9 – Přeprava odpadů z České republiky do zahraničí za účelem odstranění (PDF 16KB)

Přílohy:
P1 – Přeprava odpadů dle článku 18 (PDF, 21KB)
P4 – „Barevné“ seznamy odpadů (PDF, 385KB)
P5 - Pravidla pro stanovení výše finanční záruky dle čl. 6 nařízení 1013/2006 a přílohy č. 8 zákona o odpadech (PDF, 4 MB)
P6 – Příklad textu záruční listiny (PDF, 14KB)