Metodické pokyny pro přeshraniční přepravu odpadů

Pro praktické provádění pravidel pro přeshraniční přepravu odpadů byly na národní úrovni přijaty metodické pomůcky pro zařazování odpadů do zeleného seznamu, pro posuzování použitých pneumatik a vyřazených elektrických a elektronických zařízení z hlediska naplnění kritérií pro vznik odpadu, pro přepravu odpadů určených k energetickému využití v ČR. Metodické pomůcky jsou určeny účastníkům přeshraniční přepravy i orgánům státní správy s cílem sjednotit interpretaci ustanovení, která podle mezinárodních zkušeností působí nejasnosti nebo jsou zdrojem nejednotného přístupu.