Veřejná vyhláška - oznámení o vydání rozhodnutí v odvolacím řízení týkajícím se přiznání okamžité vykonatelnosti rozhodnutí o environmentálních podmínkách pro záměr „Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów“

Publikováno: 04.05.2021

Prostřednictvím této veřejné vyhlášky (č. j. MZP/2021/710/2523) je zveřejňováno a doručováno oznámení Generálního ředitelství ochrany životního prostředí ve Varšavě ze dne 21. dubna 2021, č. j. DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.17.2020.AB.5 o ukončení odvolacího řízení vedeného k rozhodnutí Regionálního ředitelství ochrany životního prostředí ve Vratislavi ze dne 23. ledna 2020, č. j. WOOŚ.4235.1.2015.55, kterým byla udělena okamžitá vykonatelnost rozhodnutí o environmentálních podmínkách pro záměr „Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów“ vydanému dne 21. ledna 2020 Regionálním ředitelstvím ochrany životního prostředí ve Vratislavi pod č. j. WOOŚ.4235.1.2015.53.

Stáhněte si...
  • Veřejná vyhláška(PDF, 163 kB) - oznámení o vydání rozhodnutí v odvolacím řízení týkajícím se přiznání okamžité vykonatelnosti rozhodnutí o environmentálních podmínkách pro záměr „Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów“
  • Oznámení(PDF, 688 kB) o vydání rozhodnutí v odvolacím řízení týkajícím se přiznání okamžité vykonatelnosti rozhodnutí o environmentálních podmínkách pro záměr „Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów“ - česká verze
  • Oznámení(PDF, 97 kB) o vydání rozhodnutí v odvolacím řízení týkajícím se přiznání okamžité vykonatelnosti rozhodnutí o environmentálních podmínkách pro záměr „Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów“ - polská verze