Rozhodnutí MŽP, OVSS VIII o záměru EIA doručované veřejnou vyhláškou ve věci „Pokračování těžby v lokalitě Hulín Jih - přetěžování“

Publikováno: 30.06.2020

Rozhodnutí MŽP OVSS VIII - Olomouc č. j. MZP/20209/570/765 ze dne 29. 6. 2020, doručované veřejnou vyhláškou, se týká záměru „Pokračování těžby v lokalitě Hulín Jih - přetěžování“, o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...