Výsledky hodnocení Programu na podporu projektů NNO pro rok 2021 - Podprogram A

Úspěšným projektům vydá Ministerstvo životního prostředí v průběhu února - března Rozhodnutí o poskytnutí dotace v souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (usnesení vlády ČR ze dne 1. 6. 2020 č.591).

Stáhněte si...