Národní program Životní prostředí - Výzva č. 4/2017

Výzva č. 4/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:
"Podpora výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, vč. území navržených a oznámených k vyhlášení"

Cílem Výzvy je:
  • zlepšení podmínek pro praktickou péči o zvláště chráněná území (ZCHÚ) a podpora biodiverzity. Státní vlastnictví pozemků v ZCHÚ umožní správám národních parků a Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR realizaci vhodného managementu dle schválených plánů péče pro tato území, za pomoci využití nástrojů soukromého práva (aplikace práva vlastnictví),
  • zmenšení rozsahu území se vznikem nároku na vyplácení újem podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět podpory:

Podpora výkupů pozemků v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, vč. území navržených a oznámených k vyhlášení.

Oprávnění příjemci:
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
  • Správa Národního parku České Švýcarsko,
  • Správa Krkonošského národního parku,
  • Správa Národního parku Podyjí,
  • Správa Národního parku Šumava.

Alokace na tuto Výzvu činí 52 mil. Kč.