NPŽP - výzva č. 1/2019: Podpora výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích

Cílem Výzvy je:
  • zlepšení podmínek pro praktickou péči o zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“) a podporu biodiverzity v nich. Státní vlastnictví pozemků v ZCHÚ umožní správám národních parků a Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen rezortní organizace) realizaci vhodného managementu dle schválených plánů péče resp. souhrnů doporučených opatření pro tato území, za pomoci využití nástrojů soukromého práva (aplikace práva vlastnictví);
  • zmenšení rozsahu území se vznikem nároku na vyplácení újmy podle § 58 ZOPK. Vlastníci nebo nájemci pozemků v ZCHÚ mají podle § 58 ZOPK nárok na vyplácení náhrady ze státního rozpočtu za ztížené hospodaření z důvodu uplatňování ochranného režimu v předmětných ZCHÚ;
  • zajištění uceleného státního vlastnictví pozemků v ZCHÚ. Státní vlastnictví pozemků vykonávané rezortními organizacemi eliminuje důsledky omezení vlastnických práv (plynoucí z existence ochranných režimů ZCHÚ), umožňuje jednotný výkon práv a povinností, usnadňuje realizaci, plánování záměrů a významně zvyšuje efektivitu využívání programových podpor při řízení péče o ZCHÚ a snižuje rozsah nároků na vyplácení újmy podle § 58 ZOPK.
Předmět podpory:

Podpora výkupů pozemků v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, vč. území navržených a oznámených k vyhlášení.

Oprávnění příjemci:
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky;
  • Správa Národního parku České Švýcarsko;
  • Správa Krkonošského národního parku (dále jen „Správa KRNAP“);
  • Správa Národního parku Podyjí;
  • Správa Národního parku Šumava (dále jen Správa „NPŠ“).
Příjem žádostí:

Od 23. 4. 2019 do 31. 12. 2019, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Dokumenty související s výzvou:
Stáhněte si...