Vyhlášení výsledků výběrového dotačního řízení MŽP na podporu koordinačních projektů NNO v r. 2019 - Podprogram B

Dne 17. prosince 2018 byly schváleny výsledky výběrového dotačního řízení Ministerstva životního prostředí na podporu koordinačních projektů nestátních neziskových organizací v ochraně přírody a krajiny pro rok 2019 v celkové výši 5 mil. Kč.