Vyhlášení výsledků výběrového dotačního řízení MŽP na podporu koordinačních projektů NNO v r. 2018 - Podprogram B

Dne 7. prosince 2017 byly vyhlášeny výsledky výběrového dotačního řízení Ministerstva životního prostředí na podporu koordinačních projektů nestátních neziskových organizací v ochraně přírody a krajiny pro rok 2018 v celkové výši 5 mil. Kč.