Národní program Životní prostředí - Výzva č. 1/2018

Výzva č. 1/2018 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: Podpora výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích (dále jen „ZCHÚ“) a jejich ochranných pásmech.

Cílem Výzvy je:
  • zlepšení podmínek pro praktickou péči o ZCHÚ a podpora biodiverzity. Státní vlastnictví pozemků v ZCHÚ umožní správám národních parků a Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR realizaci vhodného managementu dle schválených plánů péče pro tato území, za pomoci využití nástrojů občanského práva (aplikace práva vlastnictví);
  • zmenšení rozsahu území se vznikem nároku na vyplácení újem podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“). Nestátní vlastníci nebo nájemci pozemků v ZCHÚ mají podle § 58 ZOPK nárok na vyplácení náhrady ze státního rozpočtu za ztížené hospodaření z důvodu uplatňování ochranného režimu v předmětných ZCHÚ.
Předmět podpory:

Podpora výkupů pozemků v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, vč. území navržených a oznámených k vyhlášení.

Oprávnění příjemci:
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky;
  • Správa Národního parku České Švýcarsko;
  • Správa Krkonošského národního parku ;
  • Správa Národního parku Podyjí;
  • Správa Národního parku Šumava

Alokace na tuto výzvu činí 50 mil. Kč.

Výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Stáhněte si...