Podávání stížností, podnětů a petic

Podat stížnost, podnět, petici lze na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Stížnost lze podat písemně (doručeně poštou, osobně do podatelny MŽP, faxem – 267 312 101), elektronicky (e - mail) na adresu elektronické podatelny posta@mzp.cz nebo na adresu info@mzp.cz.